ABOUT US

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topLargeSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Đam Mê Sáng Tạo
Đam Mê Thành Công” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Sự khác biệt đến từ giải pháp truyền thông cộng gộp tối ưu & chuyên biệt.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”services” el_class=”” el_style=”display:none” vertical_align=”inherit” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_header superheadline=”ButVangMedia” headline=”Our Team” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”ButVangMedia tập hợp những người trẻ, giỏi chuyên môn, giàu đam mê sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng trong công việc.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7238″ caption_text=”” size=”large” shape=”square” url=”#” el_class=”” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no” target=”_self”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”“Tư duy là cốt lõi cho sự đổi mới. Sáng tạo làm nên giá trị riêng biệt cho chúng ta.“” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”CEO & ARCHITECT” headline=”Mr.Đình Thanh” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Tư duy là cốt lõi cho sự đổi mới. Sáng tạo làm nên giá trị riêng biệt cho chúng ta.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7241″ caption_text=”” size=”large” shape=”square” url=”#” el_class=”” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no” target=”_self”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”“Hướng mục tiêu tạo ra các kết quả tích cực, tối ưu hóa chi phí truyền thông cho khách hàng.“” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”BUSINESS MANAGER” headline=”Ms.Ngọc Lan” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Hướng mục tiêu tạo ra các kết quả tích cực, tối ưu hóa chi phí truyền thông cho khách hàng.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7221″ caption_text=”” size=”large” shape=”square” url=”#” el_class=”” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no” target=”_self”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”“Quản lý chiến lược truyền thông cho từng dự án theo đúng giá trị khách hàng mong muốn.“” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”MARKETING MANAGER” headline=”Ms.Kim Yến” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Quản lý chiến lược truyền thông cho từng dự án theo đúng giá trị khách hàng mong muốn.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7239″ caption_text=”” size=”large” shape=”square” url=”#” el_class=”” el_style=”” target=”_self” caption_title=”” show_titles=”no”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”“Truyền tải câu chuyện thương hiệu đến khách hàng qua từng câu chữ, cảm xúc thấu hiểu và chân thành nhất“” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”COPYWRITER” headline=”Mr.Ken Trần” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Truyền tải câu chuyện thương hiệu đến khách hàng qua từng câu chữ, cảm xúc thấu hiểu và chân thành nhất” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”services” el_class=”” el_style=”” back_color=”” vertical_align=”inherit” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_header superheadline=”” headline=”ABOUT US” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”ButVangMedia tập hợp những người trẻ, giỏi chuyên môn, giàu đam mê sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng trong công việc.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_text]

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”wide” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=””][bt_row el_class=”” el_style=””][bt_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”#000000″ transparent=”” el_class=”hidden-xs hidden-ms hidden-sm hidden-md” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_header superheadline=”” headline=”Portfolio” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”LOOK GREAT, SAY BETTER
Hãy để sản phẩm của chúng tôi nói lên giá trị của chính nó.” el_class=”” el_style=”max-width: 350px; float: right;”][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7077″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-viral-video-chuyen-nghiep/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7078″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-phim-quang-cao-3d-tvc-3d-animation-2d-3d/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][/bt_row][bt_row el_class=”” el_style=””][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7079″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-tvc-quang-cao-chuyen-nghiep/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7080″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-phim-tu-gioi-thieu-doanh-nghiep/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7081″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”quay-phim-chup-anh-event-chuyen-nghiep” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][/bt_row][bt_row el_class=”” el_style=””][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7082″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-tvc-quang-cao-chuyen-nghiep/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7083″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”https://butvangmedia.com.vn/san-xuat-phim-tu-gioi-thieu-doanh-nghiep/” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”7084″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”large” shape=”square” url=”quay-phim-chup-anh-event-chuyen-nghiep” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=””][bt_header superheadline=”See it in action” headline=”Check our portfolio” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_image][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Gọi điện thoại
chat-active-icon