CEO

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ABOUT US” headline=”Chúng tôi tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó đến khi hoàn thiện” headline_size=”small” dash=”bottom” subheadline=”Great things are done by a series of small things.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”ann” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=””][bt_row][bt_column width=”1/4″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_image image=”3624″ caption_text=”” size=”” shape=”square” url=”#” el_class=”” el_style=”” target=”_self” caption_title=”” show_titles=”no”][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”2/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”visible-xs visible-ms”][/bt_hr][bt_header superheadline=”CEO & ARCHITECT” headline=”TRẦN ĐÌNH THANH” headline_size=”medium” dash=”top bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

Tâm huyết trong từng sản phẩm, chúng tôi không ngừng sáng tạo để cho ra đời những giá trị điện ảnh duy biệt & những sản phẩm truyền thông chất lượng và đột phá nhất.

 “Tư duy là cốt lõi cho sự đổi mới. Sáng tạo làm nên giá trị riêng biệt cho chúng ta.”

[/bt_text][bt_header superheadline=”” headline=”CREATE OR DIE” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”hidden-xs hidden-ms” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Connection” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Follow Ann” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_icons][bt_icon icon=”fa_f015″ icon_title=”” icon_type=”btIcoFilledType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoSmallSize” url=”https://dinhthanh.net/” target=”no_target” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f09a” icon_title=”” icon_size=”btIcoSmallSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”https://www.facebook.com/Lamthuxemsao” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f099″ icon_title=”” icon_size=”btIcoSmallSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor”][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f0e1″ icon_title=”” icon_size=”btIcoSmallSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor”][/bt_icon][/bt_icons][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Gọi điện thoại
chat-active-icon