Clients

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topLargeSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ABOUT US” headline=”Luôn đặt khách hàng ở vị trí số 1 và luôn tạo sự khác biệt
trong từng sản phẩm chính là tiêu chí của chúng tôi” headline_size=”small” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” back_overlay=””][bt_row el_class=”” el_style=””][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_color=””][bt_header superheadline=”” headline=”Client list” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”ButVangMedia tiên phong đồng hành cùng các sản phẩm và nhãn hàng Việt, tự hào mang lại hệ giá trị bền vững cho hàng ngàn doanh nghiệp
Nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện sản phẩm và nâng tầm thương hiệu là cách mà ButVangMedia đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng. ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_image image=”4927″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”” shape=”square” url=”” target=”_self” el_class=”” el_style=”display: none;”][/bt_image][bt_clients display_type=”regular”][bt_client image=”7198″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7199″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7200″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7201″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7202″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7203″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7204″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7205″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7206″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7207″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7208″ url=””][/bt_client][bt_client image=”7209″ url=””][/bt_client][/bt_clients][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Gọi điện thoại
chat-active-icon