Contact form

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ButVangMedia” headline=”Chúng tôi sẵn sang vượt qua mọi thử thách để thực hiện những thướt phim đặc sắc nhất cho quý khách hàng” headline_size=”small” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0″ parallax_offset=”” el_id=”elements” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” back_overlay=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”ButVangMedia” headline=”Contact Us” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”Chúng tôi luôn sẵn sang giải đáp mọi thắc mắc và nhu cầu khi quý khách cần” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f041″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Address” text=”67 St. No. 3, hostel Chu Van An, Ward 26, Binh Thanh District, HCMC” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f095″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Phone” text=”(+84) 86258 0350 – Fax: (84) 8 86258 0349
Hotline: 0987 15 66 77 ” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f0e0″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Email” text=”ceo@butvangmedia.com.vn” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f015″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”https://butvangmedia.com.vn/” headline=”Website” text=”https://butvangmedia.com.vn/” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_text]    https://butvangmedia.com.vn/wp-content/uploads/2021/10/lhbenphai.png

    [/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” back_overlay=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”Follow us” headline=”Make Connection” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_icons][bt_icon icon=”fa_f09a” icon_title=”facebook” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”https://www.facebook.com/butvangcorp” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f099″ icon_title=”twitter” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f0e1″ icon_title=”linkein” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f1ca” icon_title=”vine” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][/bt_icons][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

    Gọi điện thoại
    chat-active-icon