Liên Hệ

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ABOUT US” headline=”Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để thực hiện những thướt phim đặc sắc nhất cho quý khách hàng” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0″ parallax_offset=”” el_id=”elements” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit”][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”Contact Us” headline=”ButVangMedia” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”Passion For Creativity – Passion For Success” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f041″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Address” text=”36 Đường 4, KDC Vạn Phúc, TP.Thủ Đức – TP.HCM” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f095″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Phone” text=”Tel: (+84) 028 6258 0350 – Fax: (+84) 028 6258 0349
Hotline: 0987 15 66 77″ el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service 0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”0=”1=”href=”“mailto:kd.butvangmedia@gmail.com“”>kd.butvangmedia@gmail.com”””””””””””””””””” 1=”” 2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”2=”href=”“mailto:kd.butvangmedia@gmail.com“”>kd.butvangmedia@gmail.com””””””””””””””””” icon=”fa_f0e0″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”Email” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=”” text=”kinhdoanh@butvangcorp.com”][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f015″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”https://butvangmedia.com.vn/” headline=”Website” text=”https://butvangmedia.com.vn/” el_class=”” el_style=”” icon_color=”btIcoAccentColor” dash=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”Follow us” headline=”Make Connection” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_icons][bt_icon icon=”fa_f09a” icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f099″ icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f0e1″ icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f1ca” icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][/bt_icons][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Gọi điện thoại
chat-active-icon